Pekáreň GROS - Aktuality

Pekáreň GROS,spol.s.r.o

Zvyšovanie energetickej efektívnosti spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o.

Spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. so sídlom Kamenná Baňa 1309 v Kežmarku dňom 30. 03. 2011 začala realizovať projekt "Zvyšovanie energetickej efektívnosti spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o." v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Projekt sa bude realizovať počas 24 mesiacov s predpokladaným termínom ukončenia 02/2013. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť priemyselnej budovy pekárne a tým zefektívniť výrobu spoločnosti a estetizovať prostredie okolitej zástavby.
Úspešnou realizáciou projektu bude zateplených 3 974,30 m2 obvodového plášťa, okien a dverí. Rekonštruované budú strešné konštrukcie a krov budovy. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 252 933,56 EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

gros_2011_a.jpg