Pekáreň GROS - Informácie správa registratúry

 
Spoveď chleba

Keď dozrievam do klasu, halier nemám ceny,
viac som však, keď ma v snop viažu v poli ženy.
Na cene mi pribúda, keď sa v múku mením,
keď ma z pece vytiahnu, ešte viac sa cením
Najdrahší som na stole v izbičke chudobnej,
kde od plaču dieťa má z hladu oči rudé.
Pravdu musím riecť Vám - konzumenti moji,
že roľník si platiť dá, keď ma v klasu hnojí
Kosec len za odmenu pole raže kosí, mlynár,
pekár, obchodník chce za prácu čosi.
A tak hoc som nevinný ako kvietok v poli,
zlorečí ma konzument, čo ma veľmi bolí.

Vitajte v pekárni GROS v Kežmarku.Prezrite si naše výrobky

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov korešpondencie

(fyzické osoby) so spoločnosťou PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.

so sídlom Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 677 258

 Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi korešpondencie so spoločnosťou spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. so sídlom Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 677 258 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.).

 Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je úplne bezpečné a zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

 Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo naša spoločnosť zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac.

 Nakoľko naša spoločnosť nie je povinná mať v zmysle Nariadenia ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ak si myslíte, že bola porušená ochrana vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o vás spracúva naša spoločnosť, prípadne, ak chcete zistiť iné informácie ohľadom vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle: 0905 352 479 alebo e-mailom na adresu: gros@gros.sk, prípadne nám zašlite korešpondenciu na adresu sídla našej spoločnosti.

 Chceme Vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies. Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej spoločnosti. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme Vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe. Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, kliknite tu.