Certifikáty GROS


Certifikované rozbory výrobkov /nutričné hodnoty, zloženie/:

Chlieb pšenično ražný - na stiahnutie vo formáte .JPG

Jemné pečivo - na stiahnutie vo formáte .JPG


Certifikácie ohľadom narábania s odpadom:

Naša spoločnosť je registrovaná na Ministerstve životného prostredia SR. Výpis z registra povinných osôb najdete na tomto odkaze
Registračné číslo: PO_0002593
Registrované dňa: 18.03.2009

Spätný zber obalov zabezpečuje spoločnosť

Naturpack

Certifikát povinnej osoby - na stiahnutie vo formáte .JPG

Potvrdenie o splnení podmienok zákona o obaloch za rok 2009. - na stiahnutie vo formáte .JPG

Žiadosť o zápis do registra povinných osôb na Ministerstve životného prostredia SR. - na stiahnutie vo formáte .JPG