Pekáreň Gros v Kežmarku sa rozhodla investovať do svojho rozvoja približne 500 tisíc eur.

Dátum pridania: 07.03.2022

Pekáreň Gros v Kežmarku sa rozhodla investovať do svojho rozvoja približne 500 tisíc eur.

Stúpajúci dopyt po výrobkoch tejto pekárne a skokovo rastúca výroba zapríčinili  rozsiahle investície do skladového a silového hospodárstva.Pekáreň Gros bude mať nové,moderné silá na skladovanie múky.Do strojno technologického zariadenia pribudli a ešte  pribudnú nové rotačné pece,nové deličky cesta,vyvaľovače a vyguľovače cesta ,nové rezačky chleba a pečiva  a samozrejme aj nové baličky.Pekáreň Gros v poslednom roku uviedla na pekársky a cukrársky trh niekoľko desiatok nových,kvalitných bezéčkových výrobkov,zabezpečuje aj zásobovanie najširším portfóliom bezlepkových výrobkov v regióne,zaviedla nočný predaj svojich najčerstvejších výrobkov vo svojej predajni v areáli pekárne.

V súvislosti s rozvojom a rastom pekárne hľadáme nových pekárov,vodičov,predavačky,expedientov a prakticky všetky profesie.


Ing. Slavomír Moravčík
konateľ k.s.